Društvo pedagoga je organizacija diplomiranih pedagoga, odnosno profesora pedagogije i drugih stručnih radnika u oblasti vaspitanja i obrazovanja koji postanu članovi u skladu sa odredbama Statuta Društva i doprinose ostvarivanju postavljenih ciljeva i zadataka.

Članovi društva mogu biti: redovni, pridruženi, pomažući i počasni.
Redovni članovi su diplomirani pedagozi, odnosno profesori pedagogije koji žive i rade na području Republike Srpske i koji se dobrovoljno učlane u Pedagoško društvo.


Redovni članovi Društva imaju pravo, obaveze i odgovornosti da svojim radom doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom, a posebno:

  • pravo da učestvuju u radu Društva i njegovih oblika organizovanja i djelovanja, da biraju i budu birani u organe, da od Društva i njegovih organa traže i dobijaju stručnu pomoć;
  • obaveze i dužnost da se pridržavaju Statuta i odluka organa Društva, da učestvuju u radu na ostvarivanju programa, da čuvaju moralni lik člana Društva, redovno plaćaju članarinu i prema svojim mogućnostima prihvataju određene funkcije i zaduženja.

 

Pridruženi članovi su pedagozi iz drugih republika, kao i stručni radnici drugih profesija koji prihvataju ciljeve i zadatke i opredjele se za trajnije učenje u radu društva.

 

Pomažući članovi su pojedinci ili pravna lica koji trajnije materijalno ili na drugi način doprinose stvaranju uslova za rad Društva.

Pomažući članovi imaju pravo da učestvuju u aktivnostima Društva i njihovih oblika, da koriste biblioteku i druge usluge, traže i dobijaju određenu stručnu pomoć.

 

Počasne članove bira Skupština Društva iz redova istaknutih i zaslužnih redovnih, pridruženih i pomoćnih članova.

Prijedlog za izbor počasnih članova utvrđuje Upravni odbor na ličnu inicijativu.

Počasni članovi učestvuju u aktivnostima prema svojim mogućnostima i interesovanju.