ORGANI DRUŠTVA PEDAGOGA REPUBLIKE SRPSKE
ZA MANDATNI PERIOD 2015-2019. GODINA

 

Predsjednik Društva pedagoga Republike Srpske: akademik prof. dr Drago Branković

 

Zamjenik predsjednika Društva: mr Dragan Partalo

 

Sekretar Društva: prof. dr Draženko Jorgić

 

Upravni odbor:

 

 1. Mile Ilić
 2. Drago Branković
 3. Svetozar Bogojević
 4. Brane Mikanović
 5. Jelenko Bojić
 6. Draženko Jorgić
 7. Zlatko Pavlović
 8. Vera Sladojević
 9. Tatjana Mihajlović
 10. Aleksandra Kovač
 11. Dragica Vavan
 12. Svjetlana Radusin
 13. Lidija Gorčević
 14. Gordana Popadić
 15. Gordana Dukić
 16. Ljiljana Jerković
 17. Dragan Partalo
 18. Tanja Stanković-Janković
 19. Zdravko Marjanović
 20. Mario Knežević

 

Nadzorni odbor:

 

 1. Svetozar Bogojević
 2. Branka Sladojević
 3. Dragica Ožegović

 

Sud časti:

 

 1. Jelenko Bojić
 2. Margareta Skopljak
 3. Marijana Lazić

 

Komisija za naučno-istraživački rad:

 

 1. Mile Ilić
 2. Biljana Sladoje Bošnjak
 3. Tanja Stanković-Janković

 

Komisija za saradnju sa društvima, udruženjima, institucijama, medijima i državnim organima:

 

 1. Draženko Jorgić
 2. Tamara Pribišev Beleslin
 3. Nina Ninković
 4. Aleksandra Šindić
 5. Sanja Partalo