Društvo pedagoga Republike Srpske kao naučno-stručna organizacija pedagoga osnovano je 14. oktobra 1994. godine u Banjoj Luci. Društvo je formirano da podstiče i koordinira aktivnost pedagoga na unapređivanju razvoja pedagoške nauke i vaspitno-obrazovne prakse. Osnovni zadaci Društva pedagoga su da: organizuje rad i aktivnosti pedagoga na razvijanju pedagoške teorije i unapređivanju vaspitno-obrazovne prakse, doprinosi popularizaciji pedagoške nauke, omogućava i podstiče konstruktivnu pedagošku i društvenu kritiku, doprinosi podizanju naučnog pedagoškog podmlatka, razvija istraživački rad i izdavačku djelatnost u oblasti vaspitanja i obrazovanja, podstiče saradnju sa filozofskim i nastavničkim fakultetima, doprinosi rješavanju statusnih i drugih pitanja rada i stručnog usavršavanja svojih članova. Ti ciljevi su od osnivanja do danas ostvarivani najčešće i najintenzivnije kroz realizaciju posebnih naučnih i stručnih skupova (škole pedagoga, ljetnje škole učitelja, okrugli stolovi, savjetovanja, seminari).


Pored stručnog osposobljavanja pedagoga, direktora, vaspitača i nastavnika Društvo se bavilo i pedagoškim osposobljavanjem djece, omladine, roditelja i građana putem radio emisija „Pedagoški razgovori“ u okviru kojih su realizovane 52 teme (rani polazak djeteta u školu, prvi dan u školi, kako motivisati učenike na učenje, strah od škole, narkotici, djeca i novac, šta se u vrtiću radi, dijete i laž, prve simpatije i ljubav, dijete i igra, kontracepcija…). Društvo je organizovalo i više javnih rasprava o bitnim dokumentima vaspitanja i obrazovanja (Zakon o osnovnoj školi, Zakon o srednjoj školi, Zakon o udžbenicima u osnovnim i srednjim školama …).
U okviru izdavačke djelatnosti Društvo je objavilo više naučnih i stručnih knjiga (Prelazak učenika iz razredne u predmetnu nastavu, Interaktivna nastava matematike, Pedagoški razgovori…). Pored toga, Društvo pedagoga je od 1995. godine izdavač časopisa Naša škola.
Društvo je organizovano na teritorijalnom principu. U okviru Društva formirano je sedam podružnica (Banja Luka, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Pale, Foča, Trebinje). Organi društva su skupština, upravni i nadzorni odbor. Funkciju predsjednika Društva obavljali su prof. dr Svetozar Milijević (1994-2007.), prof. dr Mile Ilić (2007 – 2015) i akademik Drago Branković (2015 – do danas).
Sjedište Društva je u prostorijama Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci.