Časopis Naša škola je od 1995. godine do danas izrastao je u kvalitetan časopis, koji je zauzeo značajno mjesto među kategorisanim časopisima Republike Srpske. Da bi se na ovoj poziciji održao neophodno je, sem kvaliteta, ostvariti i kontinuitet u objavljivanju brojeva (dva dvobroja godišnje). Takođe, namjera je da se izborimo za mjesto na priznatim listama i van granica RS. Bez kvalitenih radova (stručnih i naučnih) neće biti moguće nastaviti ostvarivanje kvaliteta naučnosti i stručnosti radova. Dakle, želimo da nastavimo objavljivati naučne, ali i pregledne i stručne radove pedagoške tematike (u najširem smislu te riječi), te prikaze monografskih publikacija. Do sada su svi radovi prolazili procjene kompetentnih recenzenata (dva recenzenta iz oblasti kojima radovi pripadaju). Stoga, namjeravamo nastaviti sa takvom praksom i u uređivanju budućih brojeva. Na ovaj način otvaramo prostor za afirmaciju stručnjaka i naučnika koji svojim tekstovima mogu obogatiti savremenu pedagošku teoriju i vaspitno-obrazovnu praksu.

Glavni i odgovorni urednik

Tanja Stanković-Janković